Ty też możesz mieć więcej!
Kompleksowa ochrona
ubezpieczeniowa

W Miesięczniku Ubezpieczeniowym ukazała się wypowiedź Prezesa Adama Rowickiego.

Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. Całe wydanie numery znajdziecie na tutaj:

 

Konkurs na 20-lecie NAU!

Szanowni Państwo!

W tym roku z okazji 20-lecia NAU S.A. przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowy konkurs!

W ciągu ostatnich kilku lat ceny OC znacznie wzrastały. Ubezpieczyciele bowiem zakończyli destrukcyjną wojnę cenową i rozpoczęli odrabiać straty finansowe podnosząc stawki. Po dwóch latach (2015-2016) stawki OC wzrosły średnio aż o 45%. W 2017 roku ten wzrost był już mniejszy i wynosił 24%.

Ruszył pilotażowy program bazy danych ubezpieczeniowych, którego celem w przyszłości ma być przeciwdziałanie nadużyciom i wyłudzeniom ubezpieczeń oraz zwiększenie wykrywalności oszustw. Sześć firm, które kontrolują łącznie 70% rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce zdecydowało się przystąpić do pilotażu. Są to m.in. Compensa, Ergo Hestia, Generali, Inter Risk oraz Warta. 

Polska Izba Ubezpieczeń podała, że w pierwszym półroczu 2017 roku ponad 2,1 mln Polaków ubezpieczyło się w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. To o 26% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (około 1,67 mln). Większość polis to ubezpieczenia grupowe (1,62 mln os.). 

W 10 jubileuszowym konkursie TOP MARKA organizowanym przez magazyn PRESS wyłoniono zwycięzców. Konkurs wskazuje najczęściej i najlepiej opisywane brandy w prasie, najpopularniejsze marki w internecie oraz mediach społecznościowych. Badaniem objęto 32 mln pozycji materiałów prasowych i internetowych. 

Od kilku lat zmiany w nawykach klientów powodowane rozwojem technologii wymuszają zmiany w podejściu do analizy i zbierania danych o nich. Pojawia się trend ubezpieczeń spersonalizowanych. Technologia pozwala zbierać informacje o tym jak często dana osoba porusza się po mieście lub poza nim, jak szybko jeździ czy też jaki jest jej styl jazdy.

Po kilku latach obniżania stawek nastąpiła zmiana trendu i ubezpieczyciele zaczęli podnosić składki. Jak podaje Rzeczpospolita powołując się na raport Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w ciągi pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku ubezpieczyciele zebrali z komunikacyjnego OC o 1,9 mld zł składek więcej niż w takim samym okresie rok temu.

W dniach 22-24 czerwca braliśmy udział w regatach o Puchar Prezesów Towarzystw Ubezpieczeniowych w Ogonkach na Mazurach.
Po zaciętej walce, nasza drużyna zdobyła V miejsce w zawodach!

Z końcem kwietnia Compensa wprowadziła do swojej oferty kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Compensa Mój Dom II. Jest to oferta dla osób poszukujących najszerszego zakresu ochrony. Ubezpieczenie oparte jest o formułę all risk (od wszystkich ryzyk). Oznacza to, że Compensa odpowiada za wszystkie zdarzenia, o ile nie zostały wyraźnie wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Informujemy, że na naszych stronach www stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj z się naszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 

 

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową SA z siedzibą w Warszawie.

I.Definicje

1.Administrator - oznacza Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową SA z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, , XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093218, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2.Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których

Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3.Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4.Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów

Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5.Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) nau.pl.

6.Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego

Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II.Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam

 

do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III.Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a.Konfiguracji serwisu

i)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii)rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii)zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi

Użytkownik,

iv)zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

v)rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i)utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

ii)poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii)optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezb ędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

ii)poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych

i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które s ą pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statyczn ych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

i)Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

ii)skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies

w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.